wiaty z fotowoltaiką

Menu

Coraz więcej osób decyduje się na budowę całorocznego domu z drewna. Dużym zainteresowaniem cieszą się nieruchomości do 35m². Tak zwane domki bez pozwolenia, zwłaszcza drewniane stają się świetną alternatywą dla mieszkań, a z drugiej strony ta opcja minimalizuje konieczność załatwiania szeregu zezwoleń i formalności. W efekcie niewielkie domy powstają przy stosunkowo niskich nakładach finansowych, a uproszczone procedury i brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę są bardzo atrakcyjną wizją.

Jak postawić dom całoroczny bez pozwolenia?

Przepisy prawa budowlanego zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane możliwość postawienia parterowego całorocznego drewnianego domku letniskowego bez pozwolenia, jeśli powierzchnia dolnej kondygnacji nie przekracza 35 metrów kwadratowych. To najważniejszy warunek, który musi spełnić każdy obiekt z drewna na zgłoszenie. Poddasze nie może mieć przy tym charakteru użytkowego. Poza tym na każde 500 metrów kwadratowych powierzchni działki może przypadać co najwyżej jeden taki wolnostojący budynek. W praktyce oznacza to, że jeśli na nieruchomości gruntowej mają stanąć na przykład dwa całoroczne domy drewniane bez pozwolenia, musi być ona odpowiednio większa. W przeciwnym razie zgłoszenie zostanie odrzucone ze względów formalnych.

Domy drewniane bez pozwolenia – warunki zabudowy

Wszystkie domki z drewna bez pozwolenia muszą spełniać określone warunki, by mogły być postawione na podstawie zgłoszenia budowy:

maksymalnie 35 m² powierzchni dolnej kondygnacji; posiadanie źródła wody (niekoniecznie nadającej się do spożycia przez ludzi) – miejsca pobierania lub dostawy z ujęć poza granicami działki; na której będzie położony Twój drewniany domek,
do 2,2 m wysokości pomieszczeń; pojemniki na stałe odpady w odległości minimalnie 3 m od okien i drzwi, 2 m od granic działki.

Sprawdź miejscowy plan zagospodarowania

Kolejnym ograniczeniem może być miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Należy się z nim zapoznać najlepiej przed zakupem działki i decyzją o budowie całorocznego drewnianego domu bez pozwolenia. Jeśli nie istnieje taki dokument jak miejscowy plan zagospodarowania, może być wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Wynika to z niejednoznacznych zapisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 50 i 59) i wiele zależy od tego, jaka jest interpretacja konkretnego urzędu, pod który podlega lokalizacja Twojego domku z drewna.

Domy z drewna bez pozwolenia – niezbędna dokumentacja

Aby zgłosić całoroczny dom bez pozwolenia jako drewniany budynek rekreacji indywidualnej, należy złożyć formularz zgłoszeniowy w miejscowym starostwie lub w urzędzie miasta na prawach powiatu. Trzeba udać się do wydziału architektoniczno-budowlanego. Wzór formularza jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii lub właściwego urzędu. Zgłoszenie powinno zawierać określenie, zakres i sposób wykonywania robót oraz przewidziany termin rozpoczęcia.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

– szkice lub rysunki obrazujące zamierzenie budowlane, czyli mapka terenu z zaznaczonym usytuowaniem planowanego drewnianego domu, rzut i elewacje,

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

– prośba o natychmiastowe rozpatrzenie wniosku i wydanie zaświadczenia o tym, że nie ma podstaw do wniesienia sprzeciwu przed upływem 21 dni.

Po złożeniu formularza należy odczekać 21 dni – jest to czas dla starosty (lub prezydenta miasta na prawach powiatu) na faktyczną i prawną ocenę zgłoszenia na całoroczny domek z drewna bez pozwolenia – jeżeli w tym czasie nie wniesie sprzeciwu, to wówczas jest to jednoznaczne ze zgodą – tzw. „zasada milczącej zgody” i uprawnia do rozpoczęcia robót. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może również przed upływem 21 dni wydać zaświadczenie o braku sprzeciwu, jednoznaczne z uprawnieniem do rozpoczęcia budowy domku.

Trzeba pamiętać o tym, że inwestycja musi być określona jako budynek rekreacji indywidualnej, bez względu na to, czy jest to drewniany dom całoroczny bez pozwolenia, czy też domek letniskowy z drewna. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów inwestor otrzyma postanowienie zobowiązujące go do dopełnienia formalności w określonym terminie. Jeśli tego nie zrobi, zostanie wniesiony sprzeciw. Poza tym może się okazać, że brak zezwolenia na budowę domu do 35 m² będzie związany z obawą o niekorzystny wpływ inwestycji na stan środowiska (zwłaszcza gdy chodzi o tereny chronione przyrodniczo).

Mobilność i ekologiczny charakter

Popularność drewnianych domków bez pozwolenia do 35 m2 wynika z rosnącej świadomości ekologicznej i pragnienia życia w harmonii z naturą. Drewno jako materiał budowlany jest odnawialne, a jego wykorzystanie wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju. Obiekty tego typu oferują nie tylko estetyczny wygląd, ale także wysoką efektywność energetyczną, co przekłada się na niższe koszty utrzymania. Dodatkowo, dzięki nowoczesnym technologiom obróbki materiałów są trwałe i odporne na czynniki zewnętrzne, co czyni je doskonałą inwestycją na lata.

Inwestorzy wybierający całoroczne drewniane domy bez pozwolenia często zwracają uwagę na ich mobilność. Małe wymiary i prostota konstrukcji umożliwiają łatwe przemieszczanie lub rozbudowę obiektu w przyszłości. To elastyczność, która przemawia do osób poszukujących niestandardowych rozwiązań mieszkaniowych. Coraz więcej osób docenia również fakt, że małe domki z drewna mogą być doskonałym miejscem na wypoczynek i oderwanie się od miejskiego zgiełku. Są one idealne dla tych, którzy pragną spędzać czas na łonie natury, jednocześnie nie rezygnując z komfortu własnego domu.

Twój domek czeka w LOGBAR!

Niewielkie domki drewniane bez pozwolenia często służą jako obiekty letniskowe, miejsca na weekendowe wypady czy nawet jako całoroczne domy dla osób chcących zmniejszyć swoje ślady ekologiczne. Są one również popularne wśród młodych par i singli, którzy szukają przystępnych cenowo opcji mieszkaniowych, a także wśród seniorów pragnących prostszego życia w mniejszych przestrzeniach. Ponadto, obiekty tego typu są często wybierane jako rozwiązania tymczasowe. Na przykład, mogą one służyć jako przejściowe schronienie podczas budowy większego domu lub jako dodatkowe pomieszczenia dla gości na posesji. Ich wszechstronność sprawia, że są doskonałym rozwiązaniem dla wielu różnych potrzeb. Jak widać, możliwości są niemal nieograniczone — niezależnie od potrzeb w LOGBAR znajdziesz coś dla siebie!

Domki drewniane bez pozwolenia